Tekijät

Soili Vuorenmaa

Yrittäjä, käsikirjoittaja

soili.jpg

Dekkariseikkailu-ohjelman on ideoinut ja käsikirjoittanut, ja sitä syksystä 2009 lähtien tuotteistanut FM, viestinnän asiantuntija Soili Vuorenmaa joka on toiminut viestintäalan yrittäjänä Jyväskylässä yli 30 vuoden ajan.

 

 

Jokaisessa kaupungissa yksi näyttelijöistä toimii myös ohjelma-avustajana."Mielelläni olisin itse mukana aina kun saamme vieraita, mutta käytännössä se ei ole mahdollista". Jos useissa kaupungeissa ohjelma sattuu järjestettäväksi samana iltana, ohjelma-avustaja toivottaa vieraamme tervetulleiksi ja opastaa heitä tarvittaessa myös illan aikana.

Rooleissa olevat näyttelijät varamiehineen muodostavat suurimman tekijäjoukon, heitä on jo noin 100 ja yhteistyökumppaneita noin 60.

 

 

”Lähdin kehittämään täy-
sin uudenlaista ryhmil-
le suunnattua tuotetta
jossa itsekukin voi
käyttää mielikuvitus-
taan, hioa aivonysty-
röitään ja pitää hauskaa.

Dekkariseikkailu yhdis-
tääkin ennennäkemättö-
mällä tavalla kirjai-
lijan, kirjan, seikkai-
lupaikkakunnan eri
kohteet, näyttelijä-
suoritukset sekä osal-
listujaryhmät yhdeksi
virkistäväksi ja laa-
dukkaaksi iltaohjelmaksi." 

-Soili Vuorenmaa-