Yrityksemme

Jo 30 vuoden ajan olemme tehneet töitä yhdessä yritysten kanssa. Vahva tietotaitomme viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä siirtämisestä osaksi arkipäivän työntekoa on ydinosaamistamme.

Motivoitunut henkilöstö on asiakasyrityksillemme vahva menestystekijä. Tarvitaan siis yhteen hiileen puhaltamista ja yhteisiä kokemuksia - niitä tarjoamme ohjelmapalveluidemme avulla. Järjestämämme tilaisuudet liittyvät myös omaan ydinosaamiseemme viestintään. Viestintä ei ole vain kirjoitettua tai puhuttua, vaan se on myös ilmeitä, eleitä, tunnelmia ja uskomuksia. Viestintä on kaikkien aistien käyttöä ja merkitysten luomista yhdessä. Tähän olemmekin pyrkineet myös ohjelmapalveluissamme.